หจ.แอลเค อินชูเลชั่นแอนด์เซอร์วิส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.แอลเค อินชูเลชั่นแอนด์เซอร์วิส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/24/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0673565000800
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

49 หมู่ที่ 5, ต.ตะเบาะ, อ.เมืองเพชรบูรณ์, จ.เพชรบูรณ์, 67000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.