หจ.เฉลิมชัย โมลด์ แอนด์ พลาสติก

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เฉลิมชัย โมลด์ แอนด์ พลาสติก ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0673565000737
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

5/1 หมู่ที่ 10, ต.บ้านกลาง, อ.หล่มสัก, จ.เพชรบูรณ์, 67110

Leave a Comment