หจ.สรรพมงคล ชิปปิ้งและบริการ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สรรพมงคล ชิปปิ้งและบริการ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/30/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0653565001288
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

18/4 ถนนพญาเสือ, ต.ในเมือง, อ.เมืองพิษณุโลก, จ.พิษณุโลก, 65000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.