หจ.วี เอ็นเท็ค54 กรุ๊ป

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.วี เอ็นเท็ค54 กรุ๊ป ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0653565001105
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

319/2 หมู่ที่ 8, ต.บึงพระ, อ.เมืองพิษณุโลก, จ.พิษณุโลก, 65000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.