บจ.พัฒนาทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พัฒนาทรัพย์ เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0645565000305
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,500,000

🏢 ที่อยู่:

36/3 หมู่ที่ 5, ต.บ้านใหม่ไชยมงคล, อ.ทุ่งเสลี่ยม, จ.สุโขทัย, 64230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.