หจ.ดี.อาร์.คอนสตรัคชั่น

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ดี.อาร์.คอนสตรัคชั่น ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0643565000435
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

25 หมู่ที่ 10, ต.แม่สำ, อ.ศรีสัชนาลัย, จ.สุโขทัย, 64130

Leave a Comment