หจ.เมทิกา888

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เมทิกา888 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0643565000427
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

19 หมู่ที่ 3, ต.ปากน้ำ, อ.สวรรคโลก, จ.สุโขทัย, 64110

Leave a Comment