หจ.พร้อมอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พร้อมอิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0633565000583
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

1 หมู่ที่ 1, ต.แม่ปะ, อ.แม่สอด, จ.ตาก, 63110

Leave a Comment