หจ.มณีสกุลบุญมา

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.มณีสกุลบุญมา ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0633565000559
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

141 หมู่ที่ 5, ต.ท่าสายลวด, อ.แม่สอด, จ.ตาก, 63110

Leave a Comment