บจ.สามเพชร จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สามเพชร จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0625565000569
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 409,000,000

🏢 ที่อยู่:

524 ถนนเจริญสุข, ต.ในเมือง, อ.เมืองกำแพงเพชร, จ.กำแพงเพชร, 62000

Leave a Comment