บจ.พีพี แคร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พีพี แคร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0615565000283
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

1/7 หมู่ที่ 3, ต.ระบำ, อ.ลานสัก, จ.อุทัยธานี, 61160

Leave a Comment