Business Directory

หจ.ไชย์วิวัฒน์รุ่งเรืองทรัพย์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ไชย์วิวัฒน์รุ่งเรืองทรัพย์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0543565000291
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 800,000

🏢 ที่อยู่:

131 หมู่ที่ 9, ต.แม่คำมี, อ.เมืองแพร่, จ.แพร่, 54000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.