บจ.เอเอ็ม เอ็กซ์เพลส เบสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอเอ็ม เอ็กซ์เพลส เบสท์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565009061
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,200,000

🏢 ที่อยู่:

299/241 หมู่ที่ 6, ต.สันผักหวาน, อ.หางดง, จ.เชียงใหม่, 50230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.