บจ.อลินด้า ไดเอทารี่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อลินด้า ไดเอทารี่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0505565008145
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

79 หมู่ที่ 7, ต.ออนกลาง, อ.แม่ออน, จ.เชียงใหม่, 50130

Leave a Comment