หจ.ดวงตะวัน 2022

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ดวงตะวัน 2022 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003681
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

359/1 หมู่ที่ 12, ต.เชียงดาว, อ.เชียงดาว, จ.เชียงใหม่, 50170

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.