หจ.ซี แอนด์ บัดดี้ ออล กรีน

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ซี แอนด์ บัดดี้ ออล กรีน ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0503565003273
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

89/49 หมู่บ้าน มอญใต้ หมู่ที่ 2, ต.สันกลาง, อ.สันกำแพง, จ.เชียงใหม่, 50130

Leave a Comment