บจ.พรีเมียร์เคมีเคิล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พรีเมียร์เคมีเคิล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0495565000285
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

888 หมู่ที่ 14, ต.คำป่าหลาย, อ.เมืองมุกดาหาร, จ.มุกดาหาร, 49000

Leave a Comment