หจ.เค คิว การช่าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เค คิว การช่าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0493565000682
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

1 หมู่ที่ 3, ต.ดงเย็น, อ.เมืองมุกดาหาร, จ.มุกดาหาร, 49000

Leave a Comment