หจ.เอชแอนด์วาย (1688) เทรดดิ้ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอชแอนด์วาย (1688) เทรดดิ้ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0473565000941
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

7 หมู่ที่ 15, ต.หนองสนม, อ.วานรนิวาส, จ.สกลนคร, 47120

Leave a Comment