หจ.สุปัน นันวูเว่น

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สุปัน นันวูเว่น ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0463565000801
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

273 หมู่ที่ 18, ต.หัวนาคำ, อ.ยางตลาด, จ.กาฬสินธุ์, 46120

Leave a Comment