หจ.อนุจิตร ก่อสร้าง(2022)

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.อนุจิตร ก่อสร้าง(2022) ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0463565000780
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

110 หมู่ที่ 5, ต.บัวบาน, อ.ยางตลาด, จ.กาฬสินธุ์, 46120

Leave a Comment