หจ.บริบูรณ์ เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.บริบูรณ์ เทรดดิ้งแอนด์ซัพพลาย ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0433565000593
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

68 หมู่ที่ 12, ต.ค่ายบกหวาน, อ.เมืองหนองคาย, จ.หนองคาย, 43000

Leave a Comment