หจ.ป.จินตนาพืชผล

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ป.จินตนาพืชผล ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0423565000500
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

452 หมู่ที่ 16, ต.นาดอกคำ, อ.นาด้วง, จ.เลย, 42210

Leave a Comment