บจ.โกมุซอฟท์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โกมุซอฟท์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565004443
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

414 หมู่บ้าน โฮมเพลสบ้านเกาะ ซอย 7 หมู่ที่ 6, ต.บ้านเกาะ, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30000

Leave a Comment