บจ.แกลมปิ้ง ฮิลล์ เขาใหญ่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.แกลมปิ้ง ฮิลล์ เขาใหญ่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565004362
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

137 หมู่ที่ 7, ต.หมูสี, อ.ปากช่อง, จ.นครราชสีมา, 30450

Leave a Comment