บจ.อิดิเบิล อินเซ็คต์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อิดิเบิล อินเซ็คต์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565004222
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

130 หมู่ที่ 12, ต.สระตะเคียน, อ.เสิงสาง, จ.นครราชสีมา, 30330

Leave a Comment