บจ.บุญมี แกรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บุญมี แกรนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0305565003871
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

166/2 หมู่ที่ 9, ต.สีคิ้ว, อ.สีคิ้ว, จ.นครราชสีมา, 30140

Leave a Comment