หจ.ตระกูล น. ก่อสร้าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ตระกูล น. ก่อสร้าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003470
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

474/4 หมู่ที่ 13, ต.จันทึก, อ.ปากช่อง, จ.นครราชสีมา, 30130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.