บจ.สุดาบิวตี้ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สุดาบิวตี้ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0135565013525
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

98/228 หมู่บ้าน เพฟ รังสิต หมู่ที่ 4, ต.บึงยี่โถ, อ.ธัญบุรี, จ.ปทุมธานี, 12130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.