บจ.พอท88 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พอท88 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015595
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 3,000,000

🏢 ที่อยู่:

69/79 หมู่ที่ 7, ต.เสาธงหิน, อ.บางใหญ่, จ.นนทบุรี, 11140

Leave a Comment