บจ.ราชพิพัฒน์ฟาร์มาซี จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ราชพิพัฒน์ฟาร์มาซี จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565015129
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

125/256 หมู่บ้าน คณาสิริ วงแหวน-พระราม 5 หมู่ที่ 3 ถนนบางม่วง-บางคูลัด, ต.ศาลากลาง, อ.บางกรวย, จ.นนทบุรี, 11130

Leave a Comment