บจ.กู๊ด ฟีด จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กู๊ด ฟีด จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014491
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

118/25 หมู่ที่ 8, ต.เสาธงหิน, อ.บางใหญ่, จ.นนทบุรี, 11140

Leave a Comment