บจ.สวีท เอ็น สไปซี่ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สวีท เอ็น สไปซี่ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0125565014271
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

206/13 ถนนบอนด์สตรีท, ต.บางพูด, อ.ปากเกร็ด, จ.นนทบุรี, 11120

Leave a Comment