บจ.เอ็น.วาย นิยมทรานสปอร์ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอ็น.วาย นิยมทรานสปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/28/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565017695
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 50,000
🏢 ที่อยู่:

909/356 หมู่ที่ 10, ต.ในคลองบางปลากด, อ.พระสมุทรเจดีย์, จ.สมุทรปราการ, 10290

Leave a Comment