บจ.บีฟาส แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บีฟาส แอคเคาท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/22/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565017148
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000
🏢 ที่อยู่:

459/213 หมู่บ้าน พลีโน่ ศรีนครินทร์-เทพารักษ์, ต.แพรกษา, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Leave a Comment