บจ.ทริปเปิล พี แกดเจ็ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทริปเปิล พี แกดเจ็ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565016974
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

899/143 หมู่บ้าน พฤกษ์ลดา ประชาอุทิศ 90 หมู่ที่ 2, ต.บ้านคลองสวน, อ.พระสมุทรเจดีย์, จ.สมุทรปราการ, 10290

Leave a Comment