บจ.ทริปเปิล จี คอนโทรล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทริปเปิล จี คอนโทรล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565016257
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

2005/104 หมู่ที่ 8, ต.บางปูใหม่, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Leave a Comment