บจ.ทูพลัส แพคเกจจิ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ทูพลัส แพคเกจจิ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/7/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0115565015781
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

23 หมู่ที่ 3 ซอยแพรกษา 10, ต.แพรกษา, อ.เมืองสมุทรปราการ, จ.สมุทรปราการ, 10280

Leave a Comment