หจ.พรสมบูรณ์แอนด์ซัพพลาย

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พรสมบูรณ์แอนด์ซัพพลาย ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 6/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0113565002734
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000
🏢 ที่อยู่:

71/24 หมู่ที่ 12, ต.บางปลา, อ.บางพลี, จ.สมุทรปราการ, 10540

Leave a Comment