บจ.ฟาร์มาเซีย จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ฟาร์มาเซีย จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565079429
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

322/18 ถนนอโศก-ดินแดง, แขวงดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพมหานคร, 10400

Leave a Comment