บจ.นอร์เดล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.นอร์เดล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565078830
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 400,000

🏢 ที่อยู่:

899 หมู่บ้าน เมืองทอง 2/1 ซอยพัฒนาการ 74 ถนนพัฒนาการ, แขวงประเวศ, เขตประเวศ, กรุงเทพมหานคร, 10250

Leave a Comment