บจ.โฟโต้เฟรน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.โฟโต้เฟรน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565077809
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

184/8 ซอยลาดพร้าว 93 (โชคชัย 3), แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์, เขตวังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร, 10310

Leave a Comment