บจ.ซัคเซส ออดิทเตอร์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ซัคเซส ออดิทเตอร์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0105565075857
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

189/343 ถนนกาญจนาภิเษก, แขวงท่าข้าม, เขตบางขุนเทียน, กรุงเทพมหานคร, 10150

Leave a Comment