หจ.พี.เค.ไดรฟ์เทค

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พี.เค.ไดรฟ์เทค ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0103565006586
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 300,000

🏢 ที่อยู่:

139/58 หมู่บ้าน สิรีนเฮ้าส์ซอย ร่วมมิตรพัฒนา, แขวงท่าแร้ง, เขตบางเขน, กรุงเทพมหานคร, 10220

Leave a Comment