หจ.ริชาร์ท บิ้วอิน

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ริชาร์ท บิ้วอิน ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0103565006411
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

50/126 ซอยเลียบฯฝั่งเหนือ 8, แขวงหนองแขม, เขตหนองแขม, กรุงเทพมหานคร, 10160

Leave a Comment