หจ.ภคภัทร รุ่งโรจน์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ภคภัทร รุ่งโรจน์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0103565006381
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 150,000

🏢 ที่อยู่:

110/275 ซอยเคหะร่มเกล้า 27, แขวงคลองสองต้นนุ่น, เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520

Leave a Comment