อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว: อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา

หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
ประเภท ทางบก
ประเภทย่อย จุดพักผ่อนในเขตบริการ
หน่วยงาน อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
สิ่งอำนวยความสะดวก
เวลาทำการ สภาพภูมิอากาศ ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จึงมีอิทธืพลทำให้ฝนตกชุก มีฤดูที่ยาวนาน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมกราคม ฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน
ช่องทางติดต่อ
จังหวัด สงขลา
อำเภอ นาทวี
ตำบล คลองกวาง
ละติจูด
ลองจิจูด

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.