หมู่เกาะกำ จังหวัดระนอง_x000D_ รหัสไปรษณีย์

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว: หมู่เกาะกำ จังหวัดระนอง_x000D_ รหัสไปรษณีย์

หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว หมู่เกาะกำ
ประเภท ทางทะเล
ประเภทย่อย เกาะ / ปะการัง
หน่วยงาน อุทยานแห่งชาติแหลมสน
สิ่งอำนวยความสะดวก
เวลาทำการ อุณหภูมิเฉลี่ยจึงสูงไม่มากนัก และอากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน อากาศจะอบอุ่นในช่วงฤดูฝน ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นบ้างเป็นบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีประมาณ 27.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงที่สุดเฉลี่ย 34.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22.5 องศาเซลเซียส
ช่องทางติดต่อ
จังหวัด ระนอง_x000D_ รหัสไปรษณีย์
อำเภอ กะเปอร์
ตำบล ม่วงกลวง_x000D_ อำเภอกะเปอร์
ละติจูด
ลองจิจูด

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.