สวนหินพาลี จังหวัดเลย

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว: สวนหินพาลี จังหวัดเลย

หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว สวนหินพาลี
ประเภท ทางบก
ประเภทย่อย ธรณีสัณฐาน
หน่วยงาน อุทยานแห่งชาติภูเรือ
สิ่งอำนวยความสะดวก
เวลาทำการ
ช่องทางติดต่อ 042-884144 042-801716
จังหวัด เลย
อำเภอ ภูเรือ
ตำบล หนองบัว
ละติจูด
ลองจิจูด

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.