สวนรุกขชาติโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว: สวนรุกขชาติโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

หัวข้อ ข้อมูล
ชื่อแหล่งท่องเที่ยว สวนรุกขชาติโพนทราย
ประเภท สวนรุกขชาติ
ประเภทย่อย สวนรุกขชาติโพนทราย
หน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
สิ่งอำนวยความสะดวก ศาลานั่งพักผ่อน จำนวน 3 หลัง ห้องน้ำ จำนวน 2 หลัง
เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.
ช่องทางติดต่อ อ. โพนทราย จ. ร้อยเอ็ด 45240
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อำเภอ โพนทราย
ตำบล โพนทราย
ละติจูด 15.489015
ลองจิจูด 103.993141

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.